Udtalelser


fra Birger Valther Schønfeld.

God Service!

Fik et godt indblik hvordan vores anlæg virker og hvad jeg selv skal være opmærksom på – og så trygheden ved at få det gennemgået og checket – og så en serviceminded Michael.

Til Albertslund kommune v/Ian Cridland
fra Klaus Rysz, Flintager 38.

Vedr. Gratis servicetjek af varmeanlæg.

Jeg har tilmeldt mig Fjernvarmens Serviceordning og har haft besøg af Energi Consulting, montør ved navn Michael. Det har været en særdeles positiv oplevelse at få en gennemgang af hele varmesystemet samt anbefalinger på forbedringer – meget professionelt og detaljeret – og jeg vil gerne rette en stor tak til Kommunen for dette initiativ, meget flot, – at det så betyder, at min varmeregning bliver mindre har kommunen sikkert taget højde for.

De varmeste hilsner
Klaus Rysz

Fik tusinder af varmekroner tilbage

Jesper Dolmer har boet i et parcelhus i Svogerslev siden år 2000. Som mange andre har han betalt sine varmeregninger uden egentlige protester. Men da han for to år siden fik en efterregning på 24.000 kr. fra Svogerslev Fjernvarmecentral begyndte advarselslamperne at blinke. Jesper Dolmer kontaktede derfor energitekniker Michael Kofoed fra firmaet Energi Consulting, der foretog et energitjek af huset. Og takket være Michael Kofoeds vedholdenhed over for det lokale varmeværk, har Jesper Dolmer nu fået knapt 28.000 kroner igen, som har været betalt for meget for de sidste tre års varmeforbrug.Ifølge Michael Kofoed, der har specialiseret sig i fjernvarme, svarer varmeværkerne altid, at der ikke er noget galt med deres målere ude i de enkelte husstande, hvis man ringer for at påpege en eventuel målerfejl, og dette stemmer overens med den oplevelse, Jesper Dolmer har haft.- Hvis jeg selv som privatperson havde kontaktet varmeværket, og jeg ikke havde haft Michael til at insistere på, at måleren skulle skiftes, så var jeg blevet bidt af, siger husejeren.

Justeringer i huset

Efter energitjekket lavede Jesper Dolmer en række justeringer i sin bolig, der skulle sænke det enorme varmeforbrug, som måleren vidnede om. Der blev lavet ventiler til gulvarme, følere, og radiatorer blev udskiftet, mens gavl og loft blev isoleret.Men det hjalp ikke på varmeregningen.- Jeg tænkte, det kan ikke passe, at forbruget er så stort efter forbedringerne, fortæller Michael Kofoed. Derfor kontaktede han varmeværket, der insisterede på, at måleren fungerede, som den skulle. Energiteknikeren var vedholdende og fik varmeværket til at sende måleren til eftersyn.

50 procent for meget

Det skulle vise sig, at Jesper Dolmer og Michael Kofoed havde ret i deres anelser om, at måleren målte forkert. Og da Michael Kofoed kontaktede varmeværket for at høre resultatet, lød svaret, at måleren minimum havde målt 50 procent for meget, hvilket vil sige, at husejeren har betalt mere end dobbelt så meget, som han egentlig skulle.

Tilbagebetaling for tre år

Svogerslev Fjernvarmecentral kunne efter eftersynet konstatere, at måleren har målt forkert de seneste tre år. Som resultat heraf har Jesper Dolmer nu fået 27.876 kroner tilbage for de seneste års overbetaling af fjernvarme.