Fjernvarmeanlæg – Sådan fungere fjernvarmen i din bolig


I grove træk er fjernvarme, varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et højisoleret rørsystem. I boligerne anvendes det varme vand i et fjernvarmeanlæg til opvarmning og til varmt vand. Når vandet har afgivet sin varme sendes det retur til kraftværket, hvor det igen varmes op.

Fjernvarme er den mest anvendte varmeforsyning i Danmark. Ca. 62% af samtlige boliger er tilsluttet et fjernvarmenet.

Fjernvarmevandet er ca. 80 grader når det kommer ind i dit hus. Fremløbstemperaturen varierer fra anlæg til anlæg og årstiderne har også indflydelse på fremløbstemperaturen. Inde i huset deles fjernvarmevandet typisk op i 2 rør, 1 til opvarmning og 1 til varmt brugsvand.

Fjernvarmen til brugsvandet føres i et lukket rør op til vandvarmeren, hvor det afgiver varmen til brugsvandet.

Fjernvarmevandet til radiatorerne føres ind i en varmeveksler og pumpes ud til radiatorerne med en cirkulationspumpe.

Fjernvarmevandet er hele tiden i et lukket system. Når fjernvarmevandet har afgivet sin varme til radiatorerne og til varmvandsbeholderen sendes det retur til fjernvarmeværket.

Hvordan fungere fjernvarmeanlæg i dit hus?

Fjernvarmevandet bliver sendt til dit hus i et system af isolerede rør, der er gravet ned i jorden. Fjernvarmerør er meget store – op til 1 meter i diameter, når de forlader fjernvarmeværket, mens de kan være helt ned til 12 mm i diameter, når de kommer ind i dit hus. Der er omkring 50.000 km. fjernvarmerør gravet ned i jorden i Danmark.

Dit hus har 2 rør til fjernvarme. Det ene leder varmt vand ind, og det andet leder det “brugte” kolde vand tilbage til varmeværket. Læs mere  om fjernvarme her

Du kan få leveret fjernvarme til dit hus på 2 måder:

Det varme vand fra fjernvarmerørene kommer direkte ind i husets radiator rør og pumpes rundt af det varmeværk, der leverer vandet. Det er sjældent, at fjernvarmevandet går direkte ind i dine radiatorer. Det varme vand fra varmeværket opvarmer det vand, der løber rundt i husets radiatorrør og radiatorer ved at bruge en varmeveksler og en cirkulationspumpe.

Hvor meget vedligeholdelse er der ved fjernvarme?

Fjernvarmeanlægget bør efterses en gang om året af en autoriseret vvs-installatør. De fleste vvs-firmaer tilbyder en serviceaftale.

Den autoriserede vvs-installatør skal kontrollere, at anlægget kører som det skal. Desuden skal filtrene på fjernvarmerørene renses, og anoden i varmtvandsbeholderen skal kontrolleres eller udskiftes. Det er derfor en god idé at tilmelde sig Fjernvarmens Serviceordning.

En til to gange om året skal du selv huske at åbne og lukke kuglehanerne, som bruges til at lukke for vandgennemstrømningen, så de virker efter hensigten. Du kan også selv kontrollere, at sikkerhedsventilen på fjernvarmeanlægget ikke har sat sig fast, ved at åbne den.

 

Kunne du tænke dig at få fjernvarme så kontakt os her, eller ring på +45 27 62 70 96